Tag - marketing

Entries feed - Comments feed

Wednesday, March 24 2010

Marketing w społecznościach

eppr.pl_marketing_w_spo_eczno_ciach.jpgSpołeczności, przez co można rozumieć większe grupy społeczne, są niezwykle zróżnicowane pod wieloma względami. Można mnożyć liczne przykłady, takie jak forum programistów, koło gospodyń wiejskich lub autorów poezji na stronach, na których każdy może zaprezentować swoją twórczość. Tak czy inaczej różnice są w wieku, płci, światopoglądach członków danej grupy.


Marketing w społecznościach to działania marketingowe, które mają na celu dotarcie do danej grupy społecznej, która musi charakteryzować się pewnymi przekonaniami. Zadaniem takiego marketingu jest nieagresywne wkroczenie z reklamą marki do takiej grupy, jednocześnie popierając zwyczaje, przekonania tych ludzi i promując nazwę marki, produkt.

Thursday, March 18 2010

Marketing wirusowy

eppr.pl_marketing_wirusowy.jpgMarketing wirusowy to niezwykle przebiegła forma budowania wizerunku marki i jej reklamy. Polega to na tym, że jedno zamierzone działanie specjalistów od marketingu prowokuje rozprzestrzenianie się informacji o marce wśród odbiorców jedynie dzięki ich działaniom. Mogą to być ciekawe filmiki, plotki, reklamy budzące pozytywne skojarzenia, które jednocześnie szybko przypominają produkt danej marki.


Dobrym przykładem jest kampania reklamowa sieci GSM, która kilka lat temu rozpoczęła szeroką kampanię z logo postaci czerwonej symbolicznej ręki. Przyporządkowana takiej reklamie ideologia budziła wśród młodzieży, czyli głównego odbiorcy, niezwykłą ciekawość i rozmowy na temat ciekawej kampanii.